የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር በስሩ ለሚገኙ ሶስት ድርጅቶች ካፒታል ማስተካከያ ተደረገ፡፡

የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር በስሩ ለሚገኙ ሶስት ድርጅቶች ካፒታል ማስተካከያ ተደረገ፡፡

በመንግሥት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር ሥር የሚገኙ የኢትዮጵያ ማዕድን፣ነዳጅና ባዬፊዩል ኮርፖሬሽን ፣ የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ፣የአሰላ ብቅል ፋብሪካ እና የብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ካፒታል መጠንን ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ የተጠቀሱትን የልማት ድርጅቶች ካፒታል ፈትሾ እንዲስተካከል የውሳኔ ሀሳብ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበ ሲሆን፣ ምክር ቤቱ ነሐሴ 5 ቀን 2ዐዐ9ዓ.ም. ባካሄደው ስብሰባ የውሳኔ ሀሳቡን ተቀብሎ አጽድቋል፡፡

በዚሁ መሠረት የኢትዮጵያ ማዕድን፣ ነዳጅና ባዩፊዬል ኮርፖሬሽን በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 367/2ዐዐ8 ሲቋቋም የተፈቀደ ካፒታሉ ብር 15.26 ቢሊዬን እና የተከፊለ ካፒታሉ ብር 4 ቢሊዬን መሆኑ የተጠቀሰ ቢሆንም ኮርፖሬሽኑ ወደ ሥራ ሲገባ በተጨባጭ የተከፈለው ካፒታል ብር 419.6 ሚሊዮን ብቻ መሆኑ ተረጋግጧል ፡፡
ስለሆነም የዚሁ የተከፈለ ካፒታልን መነሻ በማድረግ በአዋጅ ቁጥር 25/84 አንቀጽ 2ዐ (1) መሠረት የተፈቀደ ካፒታሉ ወደ ብር 1ቢሊዩን 678ሚሊዩን 64ዐሺህ ዝቅ እንዲል ተደርጎ ተስተካክሏል፡፡

የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት በሚኒስትሮች ቤት ደንብ ቁጥር 22/1985 ሲቋቋም የተከፈለ ካፒታሉ ብር 8.39 ሚሊየን ብር የነበረ ሲሆን፣ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ምንም ዓይነት ማሻሻያ ሳይደረግበት ቆይቷል፡፡
አሁን የድርጅቱ የተከፈለ ካፒታል ወደ ብር 382ሚሊዩን 177ሺህ እና የተፈቀደ ካፒታሉ ደግሞ ወደ ብር 1ቢሊዩን 528ሚሊዩን 700 ሺኅ ብር እንዲያድግ ተደርጓል፡፡
በተመሳሳይ ሁኔታ ከሃያ ዓመት በፊት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 74/1985 እንደገና ተቋቁሞ በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኘው የብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ የተከፈለ ካፒታል ብር ወደ ብር 220ቢሊዩን 985ሚሊዩን 434ሺህ 93 እንዲያድግ በሚኒስቴሩ የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ተቀባይነት አግኝቷል፡፡
እነዚህ የካፒታል ማሻሻያዎች የልማት ድርጅቶቹ ማቋቋሚያ ደንቦች በነጋሪት ጋዜጣ ታትመው እንዲወጡና ተግባራዊ እንዲደረጉ የሚኒስትሮች ምክር ቤት መወሰኑ ታውቋል፡፡
ናርዶስ ዩሴፍ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.