ዳይናሚክ ኢንተርቴንመንት

ዳይናሚክኢንተርቴንመንትልዩአድማጭንአሳታፊየመዝናኛናየመረጃፕሮግራም

ዘወትርሀሙስ፤አርብእንዲሁምቅዳሜቀን 800 - 900 በዛሚ 90.7ኤፍኤምይቀርባል

የፕሮግራሙዋናአዘጋጅአለምነሽኩምሳ

አቅራቢአለምነሽኩምሳእናእንዳለኩምሳ

ዳይናሚክኢንተርቴንመንትልዩአድማጭንአሳታፊየመዝናኛናየመረጃፕሮግራም

ዘወትርሀሙስ፤አርብእንዲሁምቅዳሜቀን 800 - 900 በዛሚ 90.7ኤፍኤምይቀርባል

የፕሮግራሙዋናአዘጋጅአለምነሽኩምሳ

አቅራቢአለምነሽኩምሳእናእንዳለኩምሳ